BOLIGER MED FRISTER FOR FORKJØPSRETT:

 • Nils Lauritssøns vei 1, leil 309

  Totale felleskostnader kr. 4.199,-. Fellesgjeld kr. 45.391,-.
  Opprinnelig areal 59 m² + tilleggsareal 48 m²: BRA 109 m², hvorav 107 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 11.900.000,-. 
  Visninger: søndag 20/10 kl. 12.30 – 13.30 og mandag 21/10 kl. 18.00 – 19.00
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: onsdag 23. oktober 2019 kl. 12.00
 • Eventyrveien 19, leil 562

  Totale felleskostnader kr. 4.015,-. Fellesgjeld kr. 43.237,-.
  Opprinnelig areal 63 m² + tilleggsareal 33 m²: BRA 107 m², hvorav 97 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 11.700.000,-. 
  Visninger: søndag 20/10 kl. 14.00 – 15.00 og mandag 21/10 kl. 16.30 – 17.30
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: onsdag 23. oktober 2019 kl. 12.00
 • Ullevålsalléen 36, leil 064

  Totale felleskostnader kr. 3.194,-. Fellesgjeld kr. 33.707,-.
  Opprinnelig areal 52 m² + tilleggsareal 21 m²: BRA 73 m², hvorav 73 m² er P-rom.
  Prisantydning kr. 8.200.000,-. 
  Visninger: søndag 20/10 kl. 15.30 – 16.30 og tirsdag 22/10 kl. 17.00 – 18.00
  Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: onsdag 23. oktober 2019 kl. 12.00


GENERELL INFORMASJON

For 98 % av alle boliger som selges i Ullevål Haveby utlyses salget ved parallellavklaring. Dvs. parallelt med salget avklares MULIG interesse for å benytte forkjøpsrett. Fra vi mottar beskjed om salg med kopi av takst og dato for visning, gis alle andelseiere en frist på +/- 14 dager til å melde interesse for MULIG bruk av forkjøpsrett. Når boligen er solgt blir kun de som har meldt MULIG interesse om bruk av forkjøpsrett, kontaktet. Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 4 virkedager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet. 

Alternativt selges boligen på det åpne markedet uten parallellavklaring. Det betyr at når boligen er solgt blir alle andelseiere informert om salget og inviteres til å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett.  Det opplyses om salgssum og overtagelses dato og frist for å melde BINDENDE bruk av forkjøpsrett, normalt 20 dager. Om det er flere som melder BINDENDE bruk av forkjøpsrett innen fristen, tilfaller boligen den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør bruk av parallellavklaring eller ikke og det belastes selger et parallellavklarings gebyr. Vær oppmerksom på at det også påløper et bruk av bindende forkjøpsretts gebyr til den som får boligen på bruk av forkjøpsrett. Dette faktureres kjøper direkte. Se våre gebyrer.