Vi trenger at DU engasjerer deg! Valgkomiteen ser etter nye gode kandidater til både styret og kontrollutvalget i Oslo Havebyselskap.

Send inn forslag på deg selv eller på engasjerte naboer og bekjente i Havebyen. Trenger du mer informasjon, er det bare å ta kontakt med oss. 

Forslag på kandidater til styret og kontrollutvalg sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no så snart som mulig og senest innen 27. februar. 

Du kan bidra til å gjøre Ullevål Haveby til et enda bedre sted å bo.

Trine Alderin      
419 30 507
Trine.Alderin@getmail.no

Gulla Formo
975 53 645
gulla.formo@gmail.com

Paal Riborg
915 44 248
paal@riborg.no

Stein Sørby
918 05 586 
steins@getmail.no