Søndag 26. mai fra 12-15 inviterer Sogn Hagekoloni til Sogn Hagelab, en dag om hvordan skape godt bymiljø og løse utfordringer med fremtidens regnvær. Du får høre om hva kommunen gjør for å skape en klimatilpasset og blågrønn by, og hva du selv kan gjøre. Det blir foredrag av Bent Braskerud og Hege Fleisje fra Oslo Kommune, Vann- og Avløpsetaten. Det blir guidet tur i kolonihagen for å se på forskjellige tiltak etablert i et forskningssamarbeid om overvannshåndtering med NIVA. Det blir også en presentasjon av kolonihagens bie-prosjekt ved Vidar Larssen. Avslutningsvis blir det kort guidet vandring ned til Gaustadbekken.