Blandet avfall (rydding i kjellere og loft, ikke farlig avfall ‘*)  

Torsdag 3/5 - 2 komprimatorbiler

Rute bil 1
 
Damplassen 7
16.00 - 18.00
Ullevålsalléen7krysset Elgveien
18.00 - 20.00
John Colletts allé 72
20.00 - 21.00

 

Rute bil 2  
Moltke Moes vei v/snuplassen      16.00 - 18.00
Eventyrveien v/ nr.6-8   18.00 - 20.00
Vålveien v/krysset Askeladdveien   20.00 - 21.00

 

*) Farlig avfall kan leveres/settes inne i bakgården den aktuelle dagen

 

HAGEAVFALL hentes

Tirsdag 8/5  - 2 komprimatorbiler

1 bil på Damplassen     16.00 - 19.00
1 bil på Eventyrplassen 16.00 - 19.00


Deretter torsdager: 24/5, 14/6, 30/8, 20/9 og 11/10

1 komprimatorbil på Damplassen fra kl. 16.00 - 18.00 og på Eventyrplassen fra kl. 18.00 - 19.00